torsdag 22 augusti 2019

Läs slutrapporten för Energieffektivt byggande i kallt klimat

Projektet energieffektivt byggande i kallt klimat är en mätstudie där 6 nybyggda lågenergihus i Umeåregionen utvärderats. Fyra byggnader är villor och två byggnader är flerbostadshus som är lokaliserade från Sikeå i norr till Nordmaling i söder.

Byggnaderna har utrustats med trådlös mätutrustning för verifiering av energiprestanda för hela byggnaden och ända ner på komponentnivå. Mätare för fukt och temperatur i luftflöden och klimatskal har också installerats.

Syftet med studien är att undersöka byggnadernas energiprestanda och vilka risker det finns med att bygga lågenergihus i kallt klimat. Fukt- och temperaturmätningar i konstruktionen visar idag inga tecken på röt- eller mögelangrepp, dock krävs längre mättid i och med att fuktvandring är en långsam process.

Projektet Energieffektivt byggande i kallt klimat är nu avslutat och slutrapporten kan du läsa här.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -