torsdag 22 augusti 2019

Lär dig ställa relevanta miljökrav i byggprojekt


Under hösten 2010 kommer MSR i samarbete med Kretsloppsrådet att hålla utbildningar i att ställa relevanta miljökrav i byggprojekt.

Luleå 9/11, Göteborg 23/11, Örebro 24/11, Sundsvall 30/11, Malmö 2/12, Stockholm 7/12

Utbildningen lär dig att:
• Få med miljöaspekterna i dina byggprojekt.
• Formulera konkreta miljökrav i upphandling och verifiera dem.
• Använda MSR:s verktyg för att få en bra översikt och en god uppföljning av dina byggprojekt.

Utbildningen är öppen för alla intresserade, men är framför allt framtagen för dig inom byggsektorn som vill stärka dina kunskaper om att ställa miljökrav i upphandling av byggentreprenader. Kostnad: 1500 kr plus moms.
Läs mer här


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -