torsdag 22 augusti 2019

Lämna synpunkter om Ön

Kvalitetsprogrammet för Ön i Umeå har godkänts av Närings- och planeringsutskottet för samråd. Av de synpunkter som inkommit har Nätverket fått gehör för att bl.a. minska detaljstyrningen och undvika att ta upp sådant som regleras av annan lagstiftning och regelverk.
Ta möjligheten och framför synpunkter under det samråd som pågår 1 juli–31 augusti. Det kan vara invändningar eller förslag till kompletteringar som ytterligare förstärker möjligheten att åstadkomma ett långsiktigt hållbart byggande.
Samråd, inledning
Kvalitetsprogrammet
Beräkning av grönytefaktor


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -