tisdag 20 augusti 2019

Inspirationsseminarium om hållbarhetscertifiering av stadsdelar

Välkomna till Sweden Green Building Councils inspirationsseminarium! Allt fler hus som byggs idag är miljöcertifierade och även hela stadsdelar kan nu hållbarhetscertifieras. Under denna inspirationsdag diskuteras därför miljö- och hållbarhetscertifiering och på vilket sätt detta kan vara intressant för kommuner.

Certifieringar är ett mycket effektivt sätt att arbeta med hållbar stadsutveckling eftersom metoderna redan är beprövade och kommuner och bostadsbolag slipper skapa egna system och "uppfinna hjulet på nytt". Under dagen informeras om hur miljö/hållbarhetscertifieringar fungerar i praktiken.

Läs mer om programmet och anmäl dig här.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -