torsdag 22 augusti 2019

Inbjudan till utbildning -

Byggnader med låg energianvändning

Nätverket för hållbart byggande och förvaltning bjuder in till en tredagars utbildning där teori och praktiska moment varvas. Utbildningen sker i samverkan mellan några av Nätverkets medlemmar och är en del av satsningen; Från ord till handling.

Kurstid är 6-8 maj. Målgrupp är hantverkare och arbetsledare inom bygg, el och VVS.

Läs mer här!


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -