torsdag 22 augusti 2019

Har du sett Byggmiljödagen 9 dec i Stockholm om Nära noll hus?Nearly zero energy buildings ska, enligt ett EU-direktiv, alla nya byggnader i Europa vara från den 31 december 2020. Kraven vid ombyggnad skärps också och offentligt ägda byggnader ska vara föregångare. Vad innebär detta i praktiken?

Är fjärrvärme det bästa alternativet i dagens lågenergibyggande när energin, enligt direktivet, i huvudsak ska komma från förnybara energikällor som produceras på plats eller i närheten och vart tog kraftvärmen vägen?

Var står vi idag?

Byggmiljödagen är bygg- och fastighetssektorns mötesplats för miljöfrågor och sker i samarbete mellan BFAB och Sweden Green Building Council.

Lär mer här


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -