torsdag 22 augusti 2019

Hållbarhetscertifiering av stadsdelar - workshop i Malmö

Den 2 oktober bjuder Malmö stad, Sweden Green Building Council och Delegationen för hållbara städer in dig som arbetar hos en kommun eller som byggherre till en workshop i Malmö. Information kommer bl.a. att ges om pågående projekt där områden hållbarhetscertifieras. Malmö stad, Diligentia och PEAB delar med sig av sina erfarenheter från certifieringsarbetet av Masthusen och Varvsstaden och kommunens hållbarhetsarbete inom Västra hamnen.

På eftermiddagen berättar Norrköpings kommun, Östersunds kommun och NCC om projekt som eventuellt ska hållbarhetscertifieras och lyfter frågor som är intressanta både ur kommuners och byggherrars perspektiv.

Diskussioner kommer också att hållas i mindre grupper om vad som bör utredas inför framtagandet av den svenska manualen.

Se programmet och anmäl dig här.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -