torsdag 22 augusti 2019

Hållbara planer i andra länder

Svenska ambassader har kartlagt vilket arbete som görs i respektive land för en hållbar stadsutveckling och relaterad miljöteknikexport. Läs den sammanställning som gjorts av Delegationen för hållbara städer.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -