torsdag 22 augusti 2019

Grundkurs i energiberäkning vid nybyggnad och energieffektivisering

Vid tre tillfällen under hösten håller Svensk Energiutbildning en kurs kring det praktiska arbetet med att beräkna byggnaders energianvändning. Kursen behandlar dels hantering av indataformulär och programkommandon, och ger dels kunskap om hur man skapar en beräkningsmodell som överensstämmer med den verkliga byggnaden och dess förutsättningar.

Under kursen görs energiberäkningar för såväl nybyggnation som för energieffektivisering av befintliga byggnader. Kursen behandlar både bostadshus och enklare lokalbyggnader.

Kursen pågår under två dagar och ges i datasal. Avsnitt med föredrag varvas med egna övningar vid datorn. Energiberäkningsprogrammet som används är VIP Energy, men kring varje arbetsmoment förs ett programoberoende resonemang. I kursavgiften ingår programlicens för en månads användning efter kurstillfället.

Kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller har begränsad vana av energiberäkning.

Läs mer


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -