tisdag 20 augusti 2019

Föreläsning om Gröna hyresavtal

Den 28 januari anordnar Umoniva en föreläsning med Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell om Gröna Hyresavtal. 

 
Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, har en bagrund som civilingenjör från KTH och har arbetat i fastighetsbranschen sedan mitten av 1990-talet. 2008 blev Anna Vasakronans miljöchef och hon har sedandess ansvarat för företagets miljöarbete.

Under 2012 utökades Annas ansvar till att omfatta även andra frågor inom bolagets hållbarhetsarbete. Anna har ett brinnande intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor och deras påverkan på människor, företag och våra samhällen i framtiden.

Välkomna till denna föreläsning som äger rum måndagen den 28 januari kl. 17.00 i Arkitekthögskolans auditorium. Uminova bjuder på macka och dryck.

Se inbjudan här.

Välkomna!


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -