torsdag 22 augusti 2019

Fjärrvärme bättre än värmepump ur klimatsynpunkt

Den 4 september presenterade det oberoende konsultföretaget Profu sin undersökning Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå där man studerat kundens val utifrån de fyra alternativen fjärrvärme, bergvärmepump, luft-/vattenvärmepump samt pelletspanna. Fokus har varit kundens kostnader och hur kundens val av uppvärmningsform påverkar utsläppen av växthusgaser.

Undersökningen visar att i Umeå belastar bergvärmen och luft-/vattenvärmepumpen  klimatet sex till tio gånger mer än fjärrvärmen i villor. I flerbostadshus blir skillnaden ännu större, med upp till tolv gånger högre klimatbelastning för bergvärme och luft-/vattenvärmepump.

– När man studerar klimatpåverkan måste man väga in allt: fastigheten och  värmeproduktionen, men också elproduktionen i det Nordeuropeiska elsystemet. Efter att ha gjort det ser vi tydligt att fjärrvärme är bättre ur klimatsynpunkt än både luft-/vattenvärmepump och bergvärme, säger Mårten Haraldsson på Profu.

I undersökningen framkommer också att fjärrvärme är flerbostadskundens bästa val utifrån ekonomi. För villakundernas del är det dyrast att välja pelletspanna, men det går på ett ut ekonomiskt om man väljer fjärrvärme eller värmepump – med dagens relativt låga elpris.

Hela rapporten och mer information hittar du här


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -