torsdag 22 augusti 2019

EU-medel till energieffektiva hus

Andra årets utlysning inom EU-kommissionens mång-miljardsatsning EeB (Energy efficient Buildings) närmar sig. Den 9 juli ordnar kommissionen en stor informationsdag i Bryssel för att lansera årets totalt nio (9) utlysningar inom programmet.
CERBOF rekommenderar ett deltagande den dagen för de svenska partners som vill spela en ledande roll i konsortiebyggande inom respektive område.
Läs mer om detta och annat i CERBOF-nytt juni 2010.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -