torsdag 22 augusti 2019
EU-kommissionen föreslår energibesparingsåtgärder
Nya beräkningar visar att EU inte kommer att nå målet att minska sin energiförbrukning med 20 procent till 2020, därför förslår EU-kommissionen nu energibesparingsåtgärder för alla sektorer i ekonomin. De ska få EU på rätt väg mot 2020-målet igen. (Källa: MiljöRaporten Direkt)

Läs mer om vad förslaget innebär här


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -