torsdag 22 augusti 2019

En trevlig julklapp till våra medlemmar !

Nätverket har under hösten sökt medel för att "växla upp" medlemsavgifterna i nätverket och vi har fått besked från LÅGAN att vi erhållit 370 000 kr.

LÅGAN beviljar stöd till demonstrationsprojekt och regionala/lokala samverkansinitiativ. Programmet fokuserar också på att ge stöd till idéutveckling genom att utvärdera och sprida information från demonstrationsprojekt.

LÅGAN ska:
- stimulera till energieffektiv ny- och ombyggnad,
- synliggöra en nationell marknad för byggnader med låg energianvändning,  
- bidra till ett brett nationellt utbud av leverantörer av produkter och  tjänster och trygga beställare av sådana.

Energimyndigheten finansierar 40 procent av LÅGAN. Programmet koordineras och administreras av Sveriges Byggindustrier.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -