torsdag 22 augusti 2019

Energieffektivt byggande presenteras på CERBOF-dagen

Den 14 april i Stockholm är det CERBOF dag i Stockholm. CERBOF står för "Centrum för Energi- och Resurseffektivitet i Byggande och Förvaltning". Christer Johansson kommer att presentera exempel och erfarenheter av energieffektivt byggande i kallt klimat från Umeå
Läs mer!


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -