måndag 23 september 2019

Dokumentation Ekosystemtjänster från 23 september

På frukostmötet den 23 september gav Veronika Johansson, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen, en beskrivning av vad ekosystemtjänster är och vilka framgångsfaktorerna är för att lyckas i arbetet med detta. Hon gav deltagarna praktiska exempel tänkta att fungera som inspiration för hur man kan arbeta med värdering av ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster är ett begrepp som handlar om hur alla organisationer är beroende av naturens ”tjänster”. Riksbyggen har utvecklat ett unikt verktyg för att värdera eko-
systemtjänster vid produktion av bostäder som idag är en självklar del av deras verksamhet.

En presentation från frukostmötet hittar du här


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -