tisdag 20 augusti 2019

Byggvarubedömningen håller utbildning

Byggvarubedömningen är ett frivilligt system som skapats på initiativ av fastighetsägare och byggherrar för att bedöma och tillhandahålla information om miljöbedömda produkter. Byggvarubedömningens bedömningar utgår från s.k. byggvarudeklarationer och nu erbjuds du som byggmaterialproducent en halvdagsutbildning som en guide i hur Byggvarubedömningen kan användas för bedömning av era produkter.

Utbildningen hålls under en halvdag där en god genomgång ges av tillvägagångssättet för att skapa byggvarudeklarationer och bedömning av produkter hos Byggvarubedömningen.

Utbildningstillfällen:

16 oktober

12 november

28 november

Läs mer


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -