tisdag 20 augusti 2019

Building Sustainability Sweden 2012 - Kistamässan

Kraven på hållbarhet och miljöhänsyn blir att större i byggbranschen. Omställningen vi står inför är enorm. Hållbarhet kommer att vara en viktig komponent vid nybyggnation och även gamla lägenheter byggda under miljonprogrammet håller nu på att hållbarhetsanpassas.

Denna omställning påverkar hela Sverige, dels medborgarna, men också hela byggbranschen och kanske främst personer yrkesverksamma inom stadsplanering, arkitektur och miljöfrågor i allmänhet. Därför arrangerar nu Sweden Green Building Council tillsammans med Stockholm stad konferensen; Building Sustainable Sweden 2012 den 18-19 oktober. Som medarrangörer står Delegationen för hållbara städer och Energimyndigheten.

Läs mer


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -