torsdag 22 augusti 2019

Bra betyg för Nätverket

Koordinatorerna för projektet LÅGAN (Program för byggnader med mycket låg energianvändning) besökte den 11-12 januari Umeå för en nätverksträff och erfarenhetsutbyte. Åsa Wahlström, koordinator för LÅGAN ger Nätverket ett mycket bra betyg och säger:

"Det var verkligen roligt att se hur aktiva ni är i Umeå och råder ingen tvekan om att ni är proffs på att arrangera intressanta studiebesök."

Den första dagen berättade Åsa vad som händer inom LÅGAN och Pär Åhman från Svenska Byggindustrier berättade om deras arbete med lågenergibyggnader. Därefter fick besökarna en genomgång av Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat och en presentation av det arbete som bedrivs i Umeå. Även Nätverket i Norrbotten med sin satsning Furunäset i Piteå samt Energihusets byggnätverk i Uppsala presenterade sig.

Dag 2 gjordes ett antal studiebesök till olika byggprojekt runt om i Umeå, bl.a. Skanskas hus på Gimonäs och Hållbara Ålidhem.

En sammanfattning av LÅGAN-träffen ser du här.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -