måndag 23 september 2019

Bli handledare i energieffektivt byggande: Umeå 31 oktober eller 1 november

Sveriges Byggindustrier deltar i ett EU-projekt som syftar till att vi som bygger husen skall bli bättre på att bygga ännu mer energieffektivt. Det är ett långsiktigt arbete, och startar med information och utbildning av alla som verkar i ”byggsvängen”.

Handledarutbildningen för Energibyggare vänder sig till dig som är platschef, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller arbetar på utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare som är intresserade av att leda utbildningen Energibyggare på byggarbetsplatser.

Om du vill kan du också se en presentationsfilm om Energibyggare med Maria Brogren eller introduktionsfilmen till utbildningen med Pär Holmgren, fd SVT väderpresentatör.

Läs mer om utbildningen här.

Till anmälan- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -