tisdag 20 augusti 2019

Att lyckas med innemiljöutredningar

Var med på höstmöte om innemiljöutredningar den 23 oktober! Syftet med dagen är öka kunskapen om utredning av innemiljöproblem. Under dagen berättar beställare, hälsovården och utredare om sina erfarenheter av att utreda en problembyggnad. Från problem och utredning till analysbeställning och åtgärder.

Konsulter berättar om lokala projekt där bl.a. kartläggning av CO2-utsläpp från ingående byggmaterial är i fokus. Platsbesök görs vid några av Umeås senaste byggprojekt; Konstnärligt Campus och Sandåkern.

Inbjudan till höstmötet finner du här.

Detaljerat program finns här.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -