torsdag 22 augusti 2019

Att bygga hållbart i kallt klimat

I boken ”Hållbara hus i kallt klimat” redovisas 22 hus i norra Sverige som har byggts, eller byggts om, med omsorg och med fokus på hållbart byggande.

En viktig fråga för samhällsbyggnadssektorn i norra Europa är energianvändning i kombination med det kalla klimatet. Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat bildades i Umeå för sju år sedan. Medlemmar är företag och organisationer i hela bygg- och förvaltningskedjan, bland annat Svensk Byggtjänst. Nätverkets ambition är att Umeåregionen år 2020 ska vara världsledande när det gäller hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat.

Författarna till boken ”Hållbara hus i kallt klimat”, Ulf Nordwall, arkitekt på Peab Bygg i region nord och Thomas Olofsson, professor i eergieffektivisering vid Umeå universitet, är båda medlemmar i nätverket. Syftet med boken har varit att visa goda exempel på hållbara hus uppförda i norra Sverige, från Bollnäs till Kiruna.

Beställ boken här >>>>

- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -