torsdag 22 augusti 2019

Årets sista nyhetsbrev

Nu kan du läsa årets sista nyhetsbrev med bl.a. sammanfattningar av storforumet den 11 november, studieresan till Österrike och Tyskland i månadsskiftet oktober/november och seminariet om hållbarhetscertifiering av stadsdelar den 5 september.

Nyhetsbrevet hittar du här.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -