torsdag 22 augusti 2019

Arena Hållbar Stad - Göteborg 6-8 november

I december 2012 slutför Delegationen för hållbara städer sitt uppdrag och Naturvårdsverkets stödsystem LIP och Klimp, där staten satsat 5,5 miljarder kronor, slutrapporteras.

Den 6-8 november arrangerar därför Delegationen för hållbara städer, Naturvårdsverket, Vinnova och Mistra Urban Futures konferensen Arena hållbar stad där många av projekten som har fått stöd medverkar. Goda exempel, resultat och erfarenheter kommer då att visas upp och diskuteras. Vinnova och Mistra Urban Futures redovisar också sina satningar på hållbara städer och en av de frågor som kommer att diskuteras är vilken betydelse de statliga satsningarna haft.

Läs mer om konferensen och hur du anmäler dig här.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -