torsdag 22 augusti 2019

10 år med passivhus i Sverige

Hur klarar sig Sveriges första passivhus energimässigt efter 10 års drift? Bra, visar en ny rapport från SP som arbetar med att stödja byggsektorn i processen att producera energieffektiva byggnader med god innemiljö.

SP har med finansiering från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Västra Götalandsregionen och företagen inom FoU-Väst följt upp Sveriges första passivhus i Lindås utanför Göteborg. Resultaten visar att de efter 9-10 års drift fortfarande har mycket låg energianvändning och samma goda lufttäthet som då husen var nya. De intervjuade husägarna är i det stora hela mycket nöjda med innemiljön och den låga energianvändningen.

– Uppföljning och utvärdering av nya energieffektiva byggnader är jätteviktigt. De företag som först tar till sig erfarenheter och kunskaper kring drift och teknik från tidigare projekt kan skaffa sig ett försprång på marknaden. Och en större andel energieffektiva byggnader är nödvändiga för att vi ska lyckas med klimatarbetet, säger Sören Kviberg, ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd.

Lär mer här!


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -