torsdag 22 augusti 2019

Storforum

Plats: Umeå Folkets Hus. Se program här.
Datum: 21 maj
Tid: 08.30 -16.45 Storforum. 17.00 Buffé och mingel

Anmälan:  michael.jalmby@esam.se - senast måndag 18/5. OBS!  Anmäl även om ni deltar på buffé & mingel!!

I år är den röda tråden på Storforum ”hållbarhet” där ni som deltagare kommer att få inspel från den sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionen av hållbarhet.

Nätverket har lyft fram upphandling och bl.a partnering som en väg att via ökad samverkan förbättra kvaliteten i byggandet. Nu har det börjat ställas sociala krav i upphandlingen och Björn Sundin, kommunalråd från Örebro kommun, kommer att beskriva den ”Politiska visionen bakom sociala upphandlingar”. Varför ställa sociala krav och hur går det till när den politiska viljan omsätts i upphandlingskrav?

På ett tidigare frukostmöte inledde Nätverket området "miljöfarliga ämnen i byggprodukter kopplat till innemiljö". Detta fortsätter på Storforum med att regeringens särskilde utredare, Erik Gravenfors från Kemikalieinspektionen redovisar regeringsuppdraget som handlar om "Nationella begränsningar för farliga ämnen i byggprodukter för att minska barns exponering av farliga ämnen”. Här handlar det i första hand om förskolor och skolor men vi får också en indikation på den generella utfasningen av farliga ämnen i byggprodukter. Kopplingen till hur människan påverkas av olika ämnen i innemiljön ger experter från KomIn - Kompetenscentrum för innemiljö och hälsa på Umeå universitet. Deltagarna får också en genomgång av de olika bedömningsverktygen/systemen för farliga ämnen i byggprodukter.

Nästa område är klimatförändringarna. Vilken klimatpåverkan har byggandet? Storforum gästas av Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier. Hon redogör för rapporten ”Byggandets klimatpåverkan” som rekommenderar ett antal åtgärder som kan vidtas av sektorns aktörer redan nu för att minska klimatpåverkan och energianvändningen samt  identifierar ett antal områden där mer forskning och utveckling behövs. Vilka effekter får en ökad nederbörd på fastigheters värde och vilka strategier finns för att mildra dessa effekter? Länsstyrelsen i Västerbotten ger deltagarna en bild av detta och visar på exempel för att minska de negativa effekterna för bl.a fastighetsägare.

Det praktiska inslaget är den Nationella utbildning för hantverkare i energieffektivt byggande som leds av Sveriges Byggindustrier. 500 handledare ska utbildas som i sin tur ska utbilda vidare. Kommer detta leda till krav från beställarna på certifikat för hantverkare i energieffektivt byggande? Projektledaren Åsa Dohuan från Sveriges Byggindustrier gästar Storforum och beskriver utbildningssatsningens syfte och mål.

Hur kommer 3D- och additiv tillverkning att förändra byggbranschen?  Linnea Dimitrou, konstnärlig ledare på Sliperiet kommer att beskriva +Project, ett strukturfondsprojekt där Nätverket är med och medlemmarna har möjlighet att delta. På Sliperiet finns avancerad teknik för alla former av skapande med utgångspunkt från digital teknik där användare, entreprenörer, forskare, studenter, kan konstruera, bygga och programmera tillsammans med andra. +Project bygger vidare infrastrukturen i Sliperiet med fokus på ett nytt innovationsområde: Additiv tillverkning (AT) inom arkitektur och digital direkttillverkning för trä- och byggbranschen. Detta är ett framtidsområde med oerhörd potential.

Ekonomi kommer in under flera av dagens föredrag men en egen punkt kring ekonomisk hållbarhet finns också och där kommer Helena Skeppner från Fastighetsanalys på Swedbank att delta och prata om grön fastighetsvärdering, kreditbedömning och hållbarhetsanalys.

Dagen avslutas med buffé och mingel.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -