torsdag 22 augusti 2019

Lunchbesök hos Peab

Den 22/4 kl 11.30 bjuder Peab in nätverkets medlemmar till en visning av och diskussion om sitt regionkontor på Öst-teg.

Vi bjuder på en smörgås och du får höra om hustets/projektets lyckade och mindre lyckade delar.

Anmäl dig senast den 17/4 kl till michael.jalmby@esam.se

Byggnaden är ett av de första kontorshusen i Sverige av lågenergityp.

Bakom projketet står arkitekterna Ulf Nordwall och Johan Fjellström som har skissat och designat. Samtidigt har arbetschefen Susanne Hallberg på Peab har kunnat satsa rejält på att minska energiåtgången, eftersom huset byggs för eget bruk.

— Det blir ett av de första lågenergikontorshusen. Marknaden betalar för lite för den här produkten, eftersom det vanligen är kallhyra som gäller, säger Ulf Nordwall.

Energi

Huset beräknas inte kräva mer än ca 55 kWh/kvm i tillförd energi. Detta kan jämföras med Boverkets norm för kontor på dessa breddgrader, som är 120 kWh/kvm. Värdet 70 brukar anges som gränsen för lågenergihus.

Extra isolering och god täthet är några faktorer bakom den låga siffran. Dessutom utrustas huset med LED-belysning, som styrs av närvaro och inflöde av dagsljus. Andra finesser är värmeåtervinning och separat mätning av el, värme och ventilation.    

Levande fasad

Arkitekterna har satsat lika mycket på husets utformning, bland annat med dubbla skikt som ger en tredimensionell fasad.

— Det första skiktet är fibercementskivor i olika färger, som andas Peab. På detta har vi lagt ett raster av liggande trä. Uppåtriktad belysning ska skapa ett spännande skuggspel och en levande fasad, säger Ulf Nordwall.

Mellan husets två flyglar inryms en mittdel med offentlig karaktär, med cafeteria och utställningsdel.- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -