måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
 • 2016-10-21
  Uppstartsträff om hållbart resande i Umeå
  På initiativ av Bostaden, UPAB, Sunfleet, SpaceTime och Nätverket för hållbart byggande och förvaltande hölls den 17 oktober en uppstartsträff för hållbart resande.

  Nästa träff äger rum den 20 januari. Läs mer nedan.

  Umeå växer så det knakar och med satsning på förtätning och att alla vill ha ett attraktivt centrum så blir persontransportfrågan en av de största utmaningarna som vi står inför för att kunna skapa en hållbar stad.
  Det som är speciellt med att just utveckla ett hållbart transportsystem är att många olika aktörer, måste vara inblandade både på kort och lång sikt för att en lösning ska kunna utvecklas.

  Under eftermiddagen fick de ca 30 deltagarna inspel från Umeå kommun om framtida planen för hur Umeå ska växa och kopplingen till transporter, information om gröna parkeringsköp av UPAB, tankar kring framtida parkeringskostnader från Bostaden, mer kunskap om bilpooler av Sunfleet och slutligen en förståelse för Spacetimes verktyg för att underlätta persontransportvalet för resenären. Bra diskussioner varvades med korta föredrag. 

  Intresserad? Nästa träff äger rum den 20 januari i samband med ett frukostmöte som anordnas av Nätverket för hållbart byggande och förvaltande. För mer information kontakta:

  Michael Jalmby (koordinator i Nätverket för hållbart byggande och förvaltande), michael.jalmby@esam.se, 070-639 72 39.
  Gunnar Granberg, Spacetime, gunnar.granberg@spacetime.se, 070-319 95 98.

  Dokumentation från träffen 17 oktober finns här:

  Nätverket för hållbart byggande
  Hållbara transporter i ett växande Umeå
  Grönt P-köp
  Nätverksmöte
  Sunfleet bilpool


  Läs hela artikeln »

 • 2016-10-18
  KURS: BeBo - Räknestuga 7-8 november
  Investeringsbeslut i energieffektiviseringsåtgärder

  Känner du dig osäker när det kommer till den långsiktiga ekonomiska lönsamheten för energieffektiviseringsåtgärder? Hur får jag in energieffektiviseringen i bolagets underhållsplan? Kan en energibesparande åtgärd verkligen räknas hem?
  Välkommen på en kurs i investeringskalkyler, med exempel från företag i bostadsbranschen. 7-8 november i Umeå.
  Läs mer här:  Anmäl dig här:

  Läs hela artikeln »

 • 2016-10-18
  Dokumentation Ekosystemtjänster från 23 september
  På frukostmötet den 23 september gav Veronika Johansson, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen, en beskrivning av vad ekosystemtjänster är och vilka framgångsfaktorerna är för att lyckas i arbetet med detta. Hon gav deltagarna praktiska exempel tänkta att fungera som inspiration för hur man kan arbeta med värdering av ekosystemtjänster.

  Ekosystemtjänster är ett begrepp som handlar om hur alla organisationer är beroende av naturens ”tjänster”. Riksbyggen har utvecklat ett unikt verktyg för att värdera eko-
  systemtjänster vid produktion av bostäder som idag är en självklar del av deras verksamhet.
  En presentation från frukostmötet hittar du här
  Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -