måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
  • 2014-02-25
    Stadsarkitektdagen 4 april
    Den 4 april hålls Stadsarkitektdagen i Stockholm, en intressant konferens som bl.a. handlar om det kommunala planmonopolet och den debatt som pågår om skälen till varför det byggs för lite bostäder i Sverige.
    Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -