måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
 • 2013-10-28
  Seminarium - En säker arbetsplats
  Byggbranschen har aldrig varit säkrare än den är i dag och det sker långt färre olyckor än för 10 år sedan. Men situationen kan fortfarande bli bättre. Skyltar, skyddskläder och information räcker inte, även leverantörerna på arbetsplatsen måste inkluderas i arbetet och en förändring i attityder måste ske. Att använda hjälpmedel som gör arbetet säkrare och att skapa förutsättningar för en ökad säkerhet bör vara en självklarhet.Sveriges Byggindustrier har däför startat utvecklingsarbetet En säker arbetsplats som kommer att engagera hela byggsektorn och nu hålls ett seminarium kring detta.Datum: 20 november 2013, kl 13.00 -16.00 Plats: Folkets Hus i Umeå Anmäl dig senast den 8 november via www.bygg.org/kurs, En säker arbetsplats.Programmet hittar du här.
  Läs hela artikeln »

 • 2013-10-24
  Miljöteknik i norra Sverige - en resa till hållbara affärer
  I samarbete med IUC Västerbotten och IVL Svenska Miljöinstitutet med stöd av Tillväxtverket anordnas en konferens om miljöteknik i norra Sverige. Under konferensen informeras om pågående satsningar inom miljöteknikområdet och möjligheterna att få stöd från EU´s olika program, såsom Horizon 2020 och strukturfonderna. Informationen är den allra senaste inom området.
  Läs hela artikeln »

 • 2013-10-02
  Sveriges Byggindustrier publicerar - Fakta om byggandet
  Sveriges byggindustrier har i publikationen "Fakta om Byggandet" sammanställt statistik över bygginvesteringar, bostäder, branschens struktur, arbetsmarknad m.m. Informationen kan komma väl till pass när du behöver överskådliga uppgifter om byggmarknaden.Dokumentet kan du ladda ner här.
  Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -