måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
 • 2013-09-20
  Sustainable Building Conference 2013
  Under Sustainable Building Conference har du chansen att träffa flertalet experter och diskutera hållbart byggande, byggvargvaror och byggteknik samt lära dig mer om det senaste på området.Hör mer än 140 talare från över 25 länder berätta om alla områden inom hållbart byggande.Missa inte den internationella hållbart byggande-konferensen SB13 Graz 25-28 september!Anmäl ditt deltagande nu på  www.sb13.org och registrera dig direkt på http://lamp3.tugraz.at/~sb13/cats2/cats21/src/login/Läs mer här
  Läs hela artikeln »

 • 2013-09-09
  Fjärrvärme bättre än värmepump ur klimatsynpunkt
  Den 4 september presenterade det oberoende konsultföretaget Profu sin undersökning Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå där man studerat kundens val utifrån de fyra alternativen fjärrvärme, bergvärmepump, luft-/vattenvärmepump samt pelletspanna. Fokus har varit kundens kostnader och hur kundens val av uppvärmningsform påverkar utsläppen av växthusgaser.Undersökningen visar att i Umeå belastar bergvärmen och luft-/vattenvärmepumpen  klimatet sex till tio gånger mer än fjärrvärmen i villor. I flerbostadshus blir skillnaden ännu större, med upp till tolv gånger högre klimatbelastning för bergvärme och luft-/vattenvärmepump.– När man studerar klimatpåverkan måste man väga in allt: fastigheten och  värmeproduktionen, men också elproduktionen i det Nordeuropeiska elsystemet. Efter att ha gjort det ser vi tydligt att fjärrvärme är bättre ur klimatsynpunkt än både luft-/vattenvärmepump och bergvärme, säger Mårten Haraldsson på Profu.I undersökningen framkommer också att fjärrvärme är flerbostadskundens bästa val utifrån ekonomi. För villakundernas del är det dyrast att välja pelletspanna, men det går på ett ut ekonomiskt om man väljer fjärrvärme eller värmepump – med dagens relativt låga elpris.Hela rapporten och mer information hittar du här
  Läs hela artikeln »

 • 2013-09-05
  Lämna synpunkter på kommunens byggordningar!
  Nu ställer Byggnadsnämnden ut byggnadsordningar för centrumfyrkanten, Öst på stan och Väst på stan på samråd. Byggnadsordningarna ska ge underlag för kommunens tillämpning av plan- och bygglagen.Byggnadsordningar ska bidra till en gemensam syn på hur arkitektoniska, kulturhistoriska och miljömässiga kvaliteter kan tas tillvara i stadsdelarnas fortsatta utveckling. I dolumenten pekas också särskilt värdefulla hus och bebyggelseområden ut.Fram till den 16 september kan du lämna dina synpunkter.Läs mer här.
  Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -