måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
 • 2013-08-26
  Byggvarubedömningen håller utbildning
  Byggvarubedömningen är ett frivilligt system som skapats på initiativ av fastighetsägare och byggherrar för att bedöma och tillhandahålla information om miljöbedömda produkter. Byggvarubedömningens bedömningar utgår från s.k. byggvarudeklarationer och nu erbjuds du som byggmaterialproducent en halvdagsutbildning som en guide i hur Byggvarubedömningen kan användas för bedömning av era produkter.Utbildningen hålls under en halvdag där en god genomgång ges av tillvägagångssättet för att skapa byggvarudeklarationer och bedömning av produkter hos Byggvarubedömningen.Utbildningstillfällen:16 oktober12 november28 novemberLäs mer
  Läs hela artikeln »

 • 2013-08-14
  Nordiska ministerrådskonferensen 2013 hålls i Umeå
  Umeå kommun inbjuder tillsammans med Nordiska ministerrådet, Miljödepartementet och Sveriges kommuner och landsting till den nordiska konferensen; Medskapandets konst, den 17-19 september 2013. Konferensen är Nordiska ministerrådets femte konferens om hållbar utveckling.Till konferensen, som äger rum på Folkets Hus i Umeå, väntas ca. 500 deltagare från de nordiska länderna och övriga Europa. Konferensen vänder sig främst till tjänstemän och politiker inom den offentliga sektorn som är engagerade eller intresserade av hållbar utveckling, med extra intresse för något av de sex temaområden som behandlas.Konferensen genomförs på svenska (skandinaviska), engelska och finska och kommer att simultantolkas.Syftet med konferensen är att stärka och vidareutveckla det lokala och regionala arbetet för hållbar utveckling i Norden.Anmälningsavgiften för konferensen är 3 500 kr + moms. I avgiften ingår hela konferensen inklusive alla måltider. Sista anmälningsdag är 21 augusti 2013. Så anmäl dig nu!Mer information hittar du här
  Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -