måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
 • 2013-04-29
  Renovering av flerbostadshus från 1950-1975
  De bostäder som byggdes mellan 1950 och 1975 står för mer än hälften av beståndet i Sverige. Över en miljon lägenheter är nu inne i en fas där omfattande renovering behövs. För att genomföra detta på bred front krävs att renoveringarna är välplanerade och åtgärderna kostnadseffektiva.  Svensk Energiutbildning håller nu därför ett seminarie där möjligheter och förutsättningar för att renovera husen kostnadseffektivt systematiskt gås igenom. Under två dagar behandlas olika ämnen som alla är nödvändiga att ha med sig in i ett projekt. Dagarna är fristående och du väljer själv om du vill vara med under båda eller bara en.   Dag 1: Tema arkitektur och bevarandevärde, byggteknik och installationer, fuktsäkerhet  och inomhusklimat.   Dag 2: Tema energieffektivisering och praktikfall.   Renoveringsprojekt berör många aktörer och yrkesgrupper. Svensk Energiutbildning vänder sig till fastighetsägare och fastighetsförvaltare, arkitekter och byggkonsulter, VVS-installatörer och entreprenörer, energiexperter och energikonsulter med flera.Läs mer
  Läs hela artikeln »

 • 2013-04-26
  Nolia Fastighetsmässa 13-14 november
  I höst är det Nolia Fastighetsmässa då fastighetsbranschen står i fokus! Närmare bestämt den 13-14 november 2013. Då öppnar Nolia Fastighet sina portar och välkomnar dig som är i fastighetsbranschen till två givande mässdagar. Här har de bästa i branschen samlats för att möta kunder och kollegor.På mässan visas nya och intressanta produkter upp och det informeras om tjänster som erbjuds. Här ligger fokus på det personliga mötet. Här skapas möjligheter till lönsamma och utvecklande möten.Vi ser gärna att ni som medlemmar i ”Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat” är med och gör Nolia Fastighet till något extra. Gå gärna in på http://www.nolia.se/fastighet/ och läs mer.Har ni frågor kontakta Royne Söderström på royne.soderstrom@umea.se eller 070-602 14 26.
  Läs hela artikeln »

 • 2013-04-17
  Svebykurs i hur man avtalar, beräknar och verifierar en byggnads energibehov
  Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och är en ny branschstandard för byggnaders energianvändning.Kursen går systematiskt igenom alla hjälpmedel som tagits fram i Sveby-programmet. Arbetsmetodiken illustreras i ett par pedagogiska exempel. Här får du ta del av bakgrunden till alla de slutsatser som dragits i programmet och inte minst möjlighet att ställa dina egna frågor.   Kursen vänder sig till aktörer i de olika branscher som berörs av hur byggnaders energiprestanda definieras och verifieras.Läs mer
  Läs hela artikeln »

 • 2013-04-11
  Inbjudan till Boverkets forum för bostadsbyggande
  Hur kan vi få fram fler bostäder? Det är ämnet för Boverkets forum för bostadsbyggande den 26 april i Stockholm.Ta chansen och var med på Boverkets forum som denna gång består av korta föredrag och aktivt engagemang från dig som deltagare i diskussionen om bostadsbyggandet. Forumet är kostnadsfritt så anmäl dig i god tid för att vara säker på att få en plats.Ur programmet
  • Från idé till färdigt hus - dialog om bostadsbyggandet
  • Om regeringens bostadspolitik, civil- och bostadsminister Stefan Attefall
  • Vad gör näringslivet för att öka bostadsbyggandet?
  • Vad gör kommunerna?
  • Vad gör staten?
  Läs mer
  Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -