måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
 • 2013-02-20
  Information och stöd till SME som vill delta i EU-program inom miljöteknikområdet.
  Håller ditt företag på, eller skulle vilja, utveckla miljöteknikinnovationer och behöver finansiering? Visste du då att det finns pengar att hämta från EU för landsöverskridande projekt?

  För att öka dina chanser att lyckas med ansökan kan Tillväxtverket erbjuda hjälp med att välja rätt EU-program, hitta partners, få stöd vid skrivande av ansökningar och utvärdera din ansökan innan den skickas in.

  Läs mer här.


  Läs hela artikeln »

 • 2013-02-20
  Svensk Energiutbildnings BBR-dag
  Vid årsskiftet infördes nya energikrav vid ombyggnad av befintliga byggnader. Konsekvenserna av detta kan bli stora eftersom energikraven nu kan bli samma vid en ombyggnad som vid nybyggnad. Byggbranchen måste därför nu ta krafttag för att öka energieffektiviteten.

  Hur hanteras frågan i bygglovsprocessen? Var drar man gränserna för vad som är rimligt i ändringsreglerna och hur påverkar de nya kraven val av konstruktions- och tekniklösningar? Detta och annat diskuteras under Svensk Energiutbildnings BBR-dag.

  Arbetar du i byggbranschen och berörs av de nya regelverken? Välkommen att anmäla dig till Svensk Energiutbildnings BBR-dag!

  Läs mer om programmet och hur du anmäler dig här.


  Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -