måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
 • 2013-01-30
  Missa inte Stora upphandlingsdagen 2013!
  Under denna dag får du möjlighet att lyssna till föreläsningar och seminarier, mingla bland utställare och få information från länets upphandlare om aktuella upphandlingar.

  En livlig diskussion ledd av årets moderator, Sverker Olofsson utlovas också. Nytt för i år är att du som deltagare kan boka ett kortare möte med medlemmarna i Västerbottens Upphandlingsråd, föreläsarna, utställarna och upphandlingscheferna hos regionens offentliga aktörer.

  Plats: Nolia i Umeå
  Tid: 21 februari kl 10.00 - 18.00 (individuella möten från 17.15-18.00)
  Pris: 1 495,- exkl moms

  Anmälanlinda@marklund@ac.cci.se eller 0910-77 08 91
   
  Hela programmet läser du i bilagan, vidarebefordra gärna inbjudan till de kontakter och kollegor du tror kan vara intresserade.


  Läs hela artikeln »

 • 2013-01-28
  Sveriges Byggindustriers Byggardag
  Sveriges Byggindustrier (BI) bjuder in till seminarium med temat Hållbart byggande i världsklass.

  Under dagen diskuteras bl.a. produktivitetsutvecklingen i byggbranschen, projektet Energieffektivt byggande i kallt klimat samt Kulturväven och kvarteret Forsete.

  Tid: Fredag 15 februari 2013 kl. 13.15 - 16.15
  Plats: Umeå Folkets hus, PB-salen

  Anmälan görs till Johan Hallberg, johan.hallberg@bygg.org senast den 7 februari

  Programmet hittar du här.


  Läs hela artikeln »

 • 2013-01-24
  Praktisk tillämpning av Sveby
  Sveby står för "Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader" och är ett branschöverskridande initiativ för att ta fram frivilliga hjälpmedel för att förtydliga och säkerställa hela processen från programkrav till verifierat resultat.

  Internationella och nationella krav på minskad energianvändning leder till ökade behov av kontroll över hur mycket energi en byggnad förväntas använda och sedan faktiskt använder. Nu kommer därför en ny chans att lära sig hur man avtalar, beräknar och verifierar en byggnads energibehov.

  Kursen, som ges vid fyra tillfällen, går systematiskt igenom alla hjälpmedel som tagits fram i Sveby-programmet och arbetsmetodiken illustreras genom pedagogiska exempel. Kursen vänder sig till aktörer i de olika branscher som berörs av hur byggnaders energiprestanda definieras och verifieras, t.ex. fastighetsägare, kommuner, exploatörer, entreprenadföretag och konsulter.

  Läs mer


  Läs hela artikeln »

 • 2013-01-22
  Föreläsning om Gröna hyresavtal
  Den 28 januari anordnar Umoniva en föreläsning med Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell om Gröna Hyresavtal. 

   
  Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, har en bagrund som civilingenjör från KTH och har arbetat i fastighetsbranschen sedan mitten av 1990-talet. 2008 blev Anna Vasakronans miljöchef och hon har sedandess ansvarat för företagets miljöarbete.

  Under 2012 utökades Annas ansvar till att omfatta även andra frågor inom bolagets hållbarhetsarbete. Anna har ett brinnande intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor och deras påverkan på människor, företag och våra samhällen i framtiden.

  Välkomna till denna föreläsning som äger rum måndagen den 28 januari kl. 17.00 i Arkitekthögskolans auditorium. Uminova bjuder på macka och dryck.

  Se inbjudan här.

  Välkomna!


  Läs hela artikeln »

 • 2013-01-14
  Läs slutrapporten för Energieffektivt byggande i kallt klimat
  Projektet energieffektivt byggande i kallt klimat är en mätstudie där 6 nybyggda lågenergihus i Umeåregionen utvärderats. Fyra byggnader är villor och två byggnader är flerbostadshus som är lokaliserade från Sikeå i norr till Nordmaling i söder.

  Byggnaderna har utrustats med trådlös mätutrustning för verifiering av energiprestanda för hela byggnaden och ända ner på komponentnivå. Mätare för fukt och temperatur i luftflöden och klimatskal har också installerats.

  Syftet med studien är att undersöka byggnadernas energiprestanda och vilka risker det finns med att bygga lågenergihus i kallt klimat. Fukt- och temperaturmätningar i konstruktionen visar idag inga tecken på röt- eller mögelangrepp, dock krävs längre mättid i och med att fuktvandring är en långsam process.

  Projektet Energieffektivt byggande i kallt klimat är nu avslutat och slutrapporten kan du läsa här.


  Läs hela artikeln »

 • 2013-01-04
  Se filmen om Hållbara Ålidhem, Nya Geografigränd och Vinterträdgården
  Nu finns filmen om Bostadens projekt Hållbara Ålidhem tillgänglig på youtube.

  Hållbara Ålidhem är Norra Sveriges största lågenergibygge med 137 lägenheter och en energisnål Vinterträdgård på platsen där ett helt kvarter förstördes av en stor brand julen 2008. Projektet omfattar också renovering och takbyte i äldre byggnader med 400 lägenheter för att halvera energiförbrukningen. Inom projektet har dessutom av en av Sveriges största solcellsanläggningar med 3000 kvadratmeter solceller byggts.

  Hållbara Ålidhem är ett nära samarbete mellan Umeå Energi, Bostaden och Umeå kommun där man arbetar för att utveckla Ålidhem till en mer hållbar stadsdel med tryggare och trivsammare miljöer och minskad energiförbrukning. Projektet har fått stöd från Delegationen för hållbara städer.

  Här kan du se filmen på svenska eller filmen på engelska.


  Läs hela artikeln »

 • 2013-01-03
  Inspirationsseminarium om hållbarhetscertifiering av stadsdelar
  Välkomna till Sweden Green Building Councils inspirationsseminarium! Allt fler hus som byggs idag är miljöcertifierade och även hela stadsdelar kan nu hållbarhetscertifieras. Under denna inspirationsdag diskuteras därför miljö- och hållbarhetscertifiering och på vilket sätt detta kan vara intressant för kommuner.

  Certifieringar är ett mycket effektivt sätt att arbeta med hållbar stadsutveckling eftersom metoderna redan är beprövade och kommuner och bostadsbolag slipper skapa egna system och "uppfinna hjulet på nytt". Under dagen informeras om hur miljö/hållbarhetscertifieringar fungerar i praktiken.

  Läs mer om programmet och anmäl dig här.


  Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -