måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
 • 2012-10-31
  Utbildningar i miljöcertifiering
  Sweden Green Building Council håller utbildningar i miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM© och LEED®. Fortfarande finns lediga platser på flera av utbildningarna som går före årsskiftet, exempelvis hålls en grundkurs i certifieringssystem den 4 december i Stockholm.

  Grundkursen går igenom Miljöbyggnad, EU GreenBuilding, BREEAM och LEED — de fyra mest använda systemen i Sverige idag —  vad dessa innebär, vad de har för skillnader och likheter, när de är bäst lämpade att användas samt hur certifieringsprocessen fungerar.

  Så anmäl dig idag och vidareutbilda dig inom miljöcertifiering — en bra grund för en framtid där hållbart byggande ligger i fokus!

  Läs mer


  Läs hela artikeln »

 • 2012-10-29
  Arena Hållbar Stad - Göteborg 6-8 november
  I december 2012 slutför Delegationen för hållbara städer sitt uppdrag och Naturvårdsverkets stödsystem LIP och Klimp, där staten satsat 5,5 miljarder kronor, slutrapporteras.

  Den 6-8 november arrangerar därför Delegationen för hållbara städer, Naturvårdsverket, Vinnova och Mistra Urban Futures konferensen Arena hållbar stad där många av projekten som har fått stöd medverkar. Goda exempel, resultat och erfarenheter kommer då att visas upp och diskuteras. Vinnova och Mistra Urban Futures redovisar också sina satningar på hållbara städer och en av de frågor som kommer att diskuteras är vilken betydelse de statliga satsningarna haft.

  Läs mer om konferensen och hur du anmäler dig här.


  Läs hela artikeln »

 • 2012-10-24
  Seminariedag kring hållbar upphandling
  Den 22 november arrangerar Länsstyrelsen tillsammans med Nenet, Region Västerbotten, Umeå kommun och Miljöstyrningsrådet en seminariedag om möjligheterna för offentliga organisationer att ställa krav på hållbarhet vid upphandling. Under dagen diskuteras bl.a. hur den offentliga sektorn kan visa vägen mot en bättre miljö.

  Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och hållbar upphandling och kommer bl.a. att berätta om det stöd som finns i form av Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg. Fokus under efetrmiddagen kommer att ligga på upphandling av hållbara transporter, livsmedel, hållbart byggande samt energieffektiva produkter och LCC.

  Tid: 22 november 2012, kl. 9.00-16.30
  Plats: Nolia, Signalvägen 3, Umeå

  Läs hela programmet och hur du anmäler dig här.


  Läs hela artikeln »

 • 2012-10-09
  Europas mest avancerade träarkitektur
  Byggbranschen i världen börjar inse värdet av trä, en förnyelsebar resurs som växer precis utanför ytterdörren. Trä pånyttföds varje dag i form av produkter som vi bara kunde drömma om för 100 år sedan. Vilken roll har träet i hållbar arkitektur, industri, vetenskap, ekonomi och samhällsplanering? Låt oss reda ut processen från träd till byggnad!

  Den 21-22 november arrangerar Trästad 2012 och Arkitekthögskolan i Umeå i samarbete med Umeå, Skellefteå och Växjö stad en internationell konferens med temat avancerad träarkitektur. Missa inte detta!

  Läs mer


  Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -