måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
 • 2012-09-21
  Building Sustainability Sweden 2012 - Kistamässan
  Kraven på hållbarhet och miljöhänsyn blir att större i byggbranschen. Omställningen vi står inför är enorm. Hållbarhet kommer att vara en viktig komponent vid nybyggnation och även gamla lägenheter byggda under miljonprogrammet håller nu på att hållbarhetsanpassas.

  Denna omställning påverkar hela Sverige, dels medborgarna, men också hela byggbranschen och kanske främst personer yrkesverksamma inom stadsplanering, arkitektur och miljöfrågor i allmänhet. Därför arrangerar nu Sweden Green Building Council tillsammans med Stockholm stad konferensen; Building Sustainable Sweden 2012 den 18-19 oktober. Som medarrangörer står Delegationen för hållbara städer och Energimyndigheten.

  Läs mer


  Läs hela artikeln »

 • 2012-09-17
  Grundkurs i energiberäkning vid nybyggnad och energieffektivisering
  Vid tre tillfällen under hösten håller Svensk Energiutbildning en kurs kring det praktiska arbetet med att beräkna byggnaders energianvändning. Kursen behandlar dels hantering av indataformulär och programkommandon, och ger dels kunskap om hur man skapar en beräkningsmodell som överensstämmer med den verkliga byggnaden och dess förutsättningar.

  Under kursen görs energiberäkningar för såväl nybyggnation som för energieffektivisering av befintliga byggnader. Kursen behandlar både bostadshus och enklare lokalbyggnader.

  Kursen pågår under två dagar och ges i datasal. Avsnitt med föredrag varvas med egna övningar vid datorn. Energiberäkningsprogrammet som används är VIP Energy, men kring varje arbetsmoment förs ett programoberoende resonemang. I kursavgiften ingår programlicens för en månads användning efter kurstillfället.

  Kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller har begränsad vana av energiberäkning.

  Läs mer


  Läs hela artikeln »

 • 2012-09-17
  Att lyckas med innemiljöutredningar
  Var med på höstmöte om innemiljöutredningar den 23 oktober! Syftet med dagen är öka kunskapen om utredning av innemiljöproblem. Under dagen berättar beställare, hälsovården och utredare om sina erfarenheter av att utreda en problembyggnad. Från problem och utredning till analysbeställning och åtgärder.

  Konsulter berättar om lokala projekt där bl.a. kartläggning av CO2-utsläpp från ingående byggmaterial är i fokus. Platsbesök görs vid några av Umeås senaste byggprojekt; Konstnärligt Campus och Sandåkern.

  Inbjudan till höstmötet finner du här.

  Detaljerat program finns här.


  Läs hela artikeln »

 • 2012-09-05
  Hållbarhetscertifiering av stadsdelar - workshop i Malmö
  Den 2 oktober bjuder Malmö stad, Sweden Green Building Council och Delegationen för hållbara städer in dig som arbetar hos en kommun eller som byggherre till en workshop i Malmö. Information kommer bl.a. att ges om pågående projekt där områden hållbarhetscertifieras. Malmö stad, Diligentia och PEAB delar med sig av sina erfarenheter från certifieringsarbetet av Masthusen och Varvsstaden och kommunens hållbarhetsarbete inom Västra hamnen.

  På eftermiddagen berättar Norrköpings kommun, Östersunds kommun och NCC om projekt som eventuellt ska hållbarhetscertifieras och lyfter frågor som är intressanta både ur kommuners och byggherrars perspektiv.

  Diskussioner kommer också att hållas i mindre grupper om vad som bör utredas inför framtagandet av den svenska manualen.

  Se programmet och anmäl dig här.


  Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -