måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
 • 2012-07-02
  Arkitektoniska kvaliteter i boendet
  Finns det hus som håller längre och åldras vackrare än andra? Vissa hus klarar bättre än andra när byggnadens beständighet, funktion och andra arkitektoniska kvaliteter sätts på prov. Exempel där byggnader inte tål att åldras eller som är svåra att restaurera är dock kanske det vi oftast kommer ihåg.

  I studien Arkitektoniska kvaliteter, genomförd av Peab Sverige AB tillsammans med Umeå universitet, analyseras betydelsen av arkitektoniska kvaliteter när hus tas i bruk och hållbara hus, där det funktionella och praktiska samverkar med det hållbara, beskrivs. Genom att använda begrepp som materialens patina, platsens disposition och rummens generalitet, tydliggörs hur de arkitektoniska kvaliteterna är särskilt betydelsefulla i förvaltningsskedet.  

  I studien ingår undersökningar av totalt sex olika bostadsområden belägna i Göteborg, Stockholm och Umeå. Bostäderna i urvalet är hyres- och bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Studien har genomförts med två olika metoder:

  • Kvalitativa intervjuer, en modifierad GT-metod, med boende och byggbranschfolk
  • Enkät till de boende, en modifierad CV-metod, om boendes värdering av arkitektoniska kvaliteter

   
  Studierna visade att det finns ett behov att studera arkitektoniska kvaliteter när husen tagits i bruk. Intervjuerna gav kunskap om arkitektoniska kvaliteter som attraherar boende och byggbranschfolk samt om och hur dessa kvalitetsmått kan värderas i monetära termer.

  Sammantaget har undersökningen visat att:

  • Det finns ett behov att studera arkitektoniska kvaliteter när husen tagits i bruk
  • De boende bedömer de arkitektoniska kvaliteterna rummens generalitet, materialens patina och platsens disposition som betydelsefulla för trivsel och värderar och graderar dessa som viktiga
  • Det går att bedöma och mäta arkitektoniska kvaliteter i monetära termer

  Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -