måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
 • 2012-05-08
  Kom och lyssna på Umeå universitets nätverk för klimatforskning på världsmiljödagen den 5 juni
  Under en förmiddag hålls en rad populärvetenskapliga presentationer på Umeå universitet. Deltagandet är kostnadsfritt och ingen anmälan krävs.

  Tid: På världsmiljödagen den 5 juni 2012 kl. 9.00 - 12.30.
  Plats: Hörsal D, Lindellhallen, Umeå Universitet

  Se hela programmet här.


  Läs hela artikeln »

 • 2012-05-04
  Seminarium: "Kommunernas energikrav i byggandet - hinder eller möjlighet?"
  Fortsatt energieffektivisering och innovation i byggsektorn är en viktig del för att uppnå nationella och lokala klimatmål och ett konkurrenskraftigt byggande. Kommunerna ställer därför ofta ambitiösa energikrav i byggandet. Samtidigt finns en strävan att underlätta för ett ökat bostadsbyggande och kritik riktas mot kommunernas alltför ambitiösa energikrav och att dessa inte är likartade över landet.
   
  Hur kan vi verka för både klimatmål och ökat bostadsbyggande?

  Detta diskuterades under ett frukostseminarium hos SKL den 4 maj i Stockholm. Seminariet finns också tillgängligt på webben i efterhand.
  http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/webbtv_ts


  Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -