måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
 • 2012-03-29
  Svensk Energiutbildning håller BBR-dag i Umeå
  Från och med nästa år tillämpas de nya energikraven vid ändring av byggnad och ombyggnad fullt ut vilket kommer att kräva nya energieffektiva lösningar och ett större engagemang från byggbranschen.

  Den 9 maj håller därför Svensk Energiutbildning en BBR-dag där energirelaterade frågor i regelverket gås igenom och förklaras. Hur  frågan hanteras i bygglovsprocessen kommer också att diskuteras liksom metoder och teknik för hur byggnaders energibehov beräknas och mäts.

  Tid: Den 9 maj kl 9-16.
  Plats: Umeå Folkets Hus

  Se programmet och läs mer om hur du anmäler dig här.


  Läs hela artikeln »

 • 2012-03-20
  Peab bygger energisnålt
  På Östteg vid Umeälven bygger Peab just nu sitt nya regionkontor. Kontorshuset beräknas vara inflyttningsklart  den 1 augusti i år och är ett av de första i Sverige av lågenergityp.

  Läs mer om Peabs nya kontorshus här.   


  Läs hela artikeln »

 • 2012-03-14
  Lansering av ny insats för miljöteknik i tidiga skeden
  Bygginnovationen och VINNOVA bjuder nu in till lanseringen av sin satsning på främjande av svensk miljöteknikexport. Tanken är att små och medelstora företag ska få draghjälp av större aktörer att testa eller vidareutveckla teknik i tidiga skeden. I samarbete med miljöteknikutställningen 100Hus skapas en mötesplats mellan leverantörerna, beställarna och användarna av framtidens miljötekniklösningar.

  Mer om programmet och hur du anmäler dig hittar du här.

  Lanseringen sker den 3 april kl 12.00-15.00 på 100Hus, på Taket, Hornsgatan 4 i Stockholm.

  Anmäl dig senast den 28 mars!


  Läs hela artikeln »

 • 2012-03-14
  Uppskattat Storforum om fastighetsutveckling och miljonprogram
  Besökarna till årets första Storforum var många. Intresset var stort för för de föreläsare som bjudits in, bl.a. Tomas Alsmarker från Tyréns och Saga Ekelin från WSP och BeBo. Temat denna gång var Fastighetsutveckling och miljonprogram och deltagarna gavs också möjligheten att diskutera med varandra vilka projekt som vore möjliga att samverka kring när det gäller energieffektivisering och hållbart byggande.

  Vill du veta mer om vad Storforum handlade om? Titta gärna igenom presentationerna som visades under dagen, du hittar dem här på sidan, under Dokument.


  Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -