måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
 • 2012-02-23
  Stort intresse för Umeås hållbarhetsarbete
  Den 6-10 februari var Royne Söderström från Kompetensspridning i Umeå AB i Ottawa för att knyta kontakter med Kanadensiska städer.

  Huvudfokus var hållbara städer utifrån perspektivet hållbart byggande och infrastruktur. Fjärrvärmesatsningar och utbyte kring bioenergiområdet ses särskilt som tänkbara affärsområden. Några av de  Umeåföretag som bedöms ha störst möjligheter till affärer i nuläget är Mittel, BioEndev, Två Punkt Noll, Umeå Energi, Sorubin och Hybricon samt konsultföretagen Esam och Tyréns.

  Paneldebatt med Nordisk panel 
  Veckan avslutades med en Nordisk Paneldebatt där Royne Söderström också medverkade. De drygt 500 åhörarna bestod av representanter från kanadensiska kommuner, energibolag och konsulter. Mottagandet blev mycket positivt.

  — Nu gäller det bara att vi lyckas ta denna möjlighet vidare och att vi skapar affärer för Umeåföretagen. Det är hårt och fokuserat arbete som gäller om vi ska lyckas, säger Royne Söderström


  Läs hela artikeln »

 • 2012-02-21
  Medlemmarna tycker till
  Under januari och februari gavs länkarna i Nätverket tillfälle att under fem frukostar komma med  förslag på aktiviteter inom Nätverket som kan skynda på utvecklingen mot ett hållbart byggande och förvaltande. Deltagarna fick också delge sina synpunkter kring vilka frågor som bör diskuteras mera samt hur de tycker att Nätverket kan bidra till detta.

  Några av synpunkterna som medlemmarna tycks vara eniga om handlar om att det finns stora glapp mellan beslut och verklighet, att kravställan i upphandlingar är ett ämne som behöver diskuteras mera samt att mer uppföljning och utvärdering av projekt är nödvändigt.

  Läs mer om vad som framkom under Nätverksfrukostarna här.


  Läs hela artikeln »

 • 2012-02-02
  Seminarium med forskningsresultat från CERBOF 

  Incitament för Energieffektivisering av byggnader — vad krävs?

  Tid: Tisdag 7 februari, kl. 08.30 - 12.00
  Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14 Stockholm

  Energieffektivisering av både flerbostadshus och småhus är många gånger ett ekonomiskt snarare än ett tekniskt problem. Inom ramen för fyra CERBOF-projekt har vissa slutsatser kunnat dras kring vilka incitament som finns och vilka som måste till för att betydande energieffektiviseringar ska bli ekonomiskt rationella — för flerbostadshus, småhus och lokaler. Till incitament knyts närliggande frågor om affärsmodeller, organisation och kunskapsspridning.

  Med anledning av detta bjuder IQ Samhällsbyggnad (kansli för CERBOF) in till seminarium där avslutade projekt presenteras och diskuteras tillsammans med deltagare från samhällsbyggnadssektorn.

  Läs mer och anmäl dig här.


  Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -