måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
  • 2011-08-24
    EU-kommissionen föreslår energibesparingsåtgärder
    Nya beräkningar visar att EU inte kommer att nå målet att minska sin energiförbrukning med 20 procent till 2020, därför förslår EU-kommissionen nu energibesparingsåtgärder för alla sektorer i ekonomin. De ska få EU på rätt väg mot 2020-målet igen. (Källa: MiljöRaporten Direkt)

    Läs mer om vad förslaget innebär här


    Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -