måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
 • 2011-01-17
  Upphandlingsseminarium
  Redan när nätverket startade för snart två år sedan konstaterades att upphandling är och förblir en nyckelfråga då det gäller att utveckla ett mera hållbart byggande och förvaltande.

  Länsstyrelsen antog i juni 2009 ett åtgärdsprogram för att förbättra luften i Umeå. Åtgärdsprogrammet innehåller 17 åtgärder varav hållbara transporter är en åtgärd. I december 2008 genomfördes en utbildning av Miljöstyrningsrådet kring miljöanpassad upphandling med ett 40-tal deltagare. Denna utbildning följs nu upp genom att vi erbjuder fördjupad utbildning inom transportsektor.

  Förmiddagen handlar om upphandling kring transporter samt etiska krav. Umeå kommun har genom undertecknandet av Aalborgåtagandena antagit att arbeta för etiska krav. Detta har ytterligare preciserats genom att Umeå kommuns fullmäktige fattat ett beslut om att bli Fairtrade city.

  Utbildningen genomförs av Miljöstyrningsrådet genom samverkan mellan Umeå kommun och Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat.

  Program 27 januari 2011

  08.30-12.00  Transporter och etiska krav
  12.00-13.00  Gemensam lunch på restaurang Vildmannen
  13.00-16.30   Hållbart byggande

  Plats:  Umestan Hus 3 våning 5 ( samma hus som gamla kasernvakten)

  Anmälan senast 24 januari. OBS: Specificera din anmälan med siffra enligt följande:  

  1. Förmiddag: (transporter, etiska krav)
  2. Förmiddag + lunch: (transporter, etiska krav)
  3. Lunch + eftermiddag (Hållbart byggande)
  4. Eftermiddag (Hållbart byggande)
  5. Hela dagen (transporter, etiska krav, lunch +  hållbart byggande)

  Anmäl dig till info@hallbarahus.se

  För mer information; Kontakta: Royne Söderström 070-602 14 26 eller Christer Johansson 070-258 23 73


  Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -