måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
 • 2010-12-21
  En trevlig julklapp till våra medlemmar !
  Nätverket har under hösten sökt medel för att "växla upp" medlemsavgifterna i nätverket och vi har fått besked från LÅGAN att vi erhållit 370 000 kr.

  LÅGAN beviljar stöd till demonstrationsprojekt och regionala/lokala samverkansinitiativ. Programmet fokuserar också på att ge stöd till idéutveckling genom att utvärdera och sprida information från demonstrationsprojekt.

  LÅGAN ska:
  - stimulera till energieffektiv ny- och ombyggnad,
  - synliggöra en nationell marknad för byggnader med låg energianvändning,  
  - bidra till ett brett nationellt utbud av leverantörer av produkter och  tjänster och trygga beställare av sådana.

  Energimyndigheten finansierar 40 procent av LÅGAN. Programmet koordineras och administreras av Sveriges Byggindustrier.


  Läs hela artikeln »

 • 2010-12-17
  Ny medlem i Nätverket
  Vi välkomnar Humlegården Fastigheter AB, ett av Stockholms största fastighetsbolag, som ny medlem i nätverket. De har jobbat framgångsrikt med långsiktig förvaltning. Att nätverket också har förvaltning som inriktning var något som attraherade.

  Länk till hemsida


  Läs hela artikeln »

 • 2010-12-07
  Nytt Nyhetsbrev
  Nu är 2010 års sista nyhetsbrev från Nätverket ute. I detta nummer kan du läsa om vad som hände på Storforum den 22 november. Temat var ny-, om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter. Föreläsningar, uppdateringar av pågående projekt och arbete i länkar varvades under dagen. Denna gång avslutades eftermiddagen med två olika studiebesök.

  Läs mer här!


  Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -