måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
 • 2010-10-18
  Vad är Sverige bäst på inom hållbart byggande?

  Den 6 oktober 2010 deltog Christer Johansson koordinator för Nätverket, tillsammans med ett  ett 40-tal aktörer inom bygg-och fastighetsbranschen i Sverige, på workshopen, “Vad är Sverige bäst på inom hållbart byggande.”

  Boverket och Formas har tagit initiativ till att samordna ett svenskt deltagande på nästa World Sustainable Building i Helsingfors 18-21 oktober 2011. Även ordförande från Sweden Green Building Council fanns med som arrangör.
   
  Inledningsvis  berättade representant från Formas om Word Green Building Council och de tidigare Worl Sustaininble Building mässorna som hållits i världen och specifikt om den senaste mässan i Melbourne Australien. Nyttiga erfarenheter från den mässan redovisades för att kunna utveckla nästa mässa i Helsingfors till att bli ännu bättre.
   
  Deltagarna fick i små grupper arbeta med frågor knutna till vad vi skall visa upp från Sverige. Presentationen från de små arbetsgrupperna kom att handla om specifika projekt och hur vi skulle visa upp Sverige för att det skall bli intressant på mässan. Även studiebesök i Sverige diskuterades.

  Som representant för nätverket berättade Christer om Nätverket I Umeå och att det är vårt lokala Umeå Green Building Council. De projekt som nämndes var Ålidhem-projektet utifrån att Hållbara städer -projektet diskuterades. Umeå kommun nämndes också i samband med Trästad 2012. Att vi bygger ett antal lågenergihus i Umeåtrakten uppmärksammades också.
   
  Vill ni vara med på World Sustainable Building Conference?
  18 - 21 October, 2011 Helsinki, Finland

  NU är det bråttom för att få med egna projekt till den internationella konferensen.
  Om ni har egna projekt som ni vill presentera på SB11 konferensen så ska
  abstract skickas senast den 22 oktober i år till Finland. För mer info se www.sb11.org bl.a. om vad en abstract ska innehålla. Skicka då en kopia till Kristina.Einarsson@boverket.se för att hon ska få en översiktlig bild av Sveriges bidrag.

  Denna information finns här som pdf.

  Presentationer från träffen  hittar du här:
  Workshop 6 oktober 2010
  Förra konferensen in Melbourne
  Samordning Svensk insats i Helsinki


  Läs hela artikeln »

 • 2010-10-12
  Energieffektiva byggnader

  Byggmöte i Göteborg 18 november
  - Utmaningar, lärdomar och framåtblickar inom energieffektivt byggande
  Läs mer här


  Läs hela artikeln »

 • 2010-10-12
  ”Miljöanpassat byggande. Är det både miljövänligt och hållbart?”

  IQ Samhällsbyggnad och Peab Sverige AB inbjuder gemensamt till möte i Göteborg - eftermiddagen den 4 november 2010
  Se bifogat program


  Läs hela artikeln »

 • 2010-10-12
  Lär dig ställa relevanta miljökrav i byggprojekt

  Under hösten 2010 kommer MSR i samarbete med Kretsloppsrådet att hålla utbildningar i att ställa relevanta miljökrav i byggprojekt.

  Luleå 9/11, Göteborg 23/11, Örebro 24/11, Sundsvall 30/11, Malmö 2/12, Stockholm 7/12

  Utbildningen lär dig att:
  • Få med miljöaspekterna i dina byggprojekt.
  • Formulera konkreta miljökrav i upphandling och verifiera dem.
  • Använda MSR:s verktyg för att få en bra översikt och en god uppföljning av dina byggprojekt.

  Utbildningen är öppen för alla intresserade, men är framför allt framtagen för dig inom byggsektorn som vill stärka dina kunskaper om att ställa miljökrav i upphandling av byggentreprenader. Kostnad: 1500 kr plus moms.
  Läs mer här


  Läs hela artikeln »

 • 2010-10-06
  Nytt nyhetsbrev

  Höstens första Storforum ersattes denna gången av Nolia Bygg. Det är början på resan mot att 2014 kunna arrangera en fullstor Byggmässa.

  Nu kan du hitta nyhetsbrevet som berättar om Nolia Byggdagarna på sin plats här till vänster på hemsidan och här.

  I detta fjärde numret för året berättar vi om vad nyurbanisten sa, ambitioner på Ålidhem och hur du kan renovera energismart. Vad kännetecknar framgångsrika storstäder runt om i världen och vilka egna exempel på hållbart byggande av villor finns i Umeåregionen? Vi berättar om "nära noll"- byggnader och vill du veta mer diskussionen om betong kontra trä ska du också läsa detta nyhetsbrev!

  Se Nyhetsbrev 4!


  Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -