måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
 • 2010-09-09
  Workshop för planering av 200 000 invånare

  DE NYA ÖVERSIKTSPLANERNA - genomförande, konsekvenser och frågeställningar

  Umeå Kommun, stadsledningskontoret, bjuder medlemmarna i "Hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat" och/eller fastighetsägare i Umeå till en eftermiddag med fokus på konkreta genomförandefrågor inom ramen för DE NYA översiktsplaner som nu finns ute på samråd, för Umeå och för Umeås centrala stadsdelar.

  Den 22 september kl 13.00 - 19.30 träffas vi på Baggböle Herrgård. Antalet platser är begränsat. Anmäl dig före den 17/9 till nätverket.

  Välkommen hälsar Carl Arnö och Isabella Forsgren

  Se www.umea.se/centralastan och www.umea.se/tillvaxt


  Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -