måndag 23 september 2019

Nyhetsarkiv artiklar

Här hittar du den här månadens artiklar. Använd menyn till höger för att se artiklar från föregående månader.
 • 2010-07-02
  Lämna synpunkter om Ön
  Kvalitetsprogrammet för Ön i Umeå har godkänts av Närings- och planeringsutskottet för samråd. Av de synpunkter som inkommit har Nätverket fått gehör för att bl.a. minska detaljstyrningen och undvika att ta upp sådant som regleras av annan lagstiftning och regelverk.
  Ta möjligheten och framför synpunkter under det samråd som pågår 1 juli–31 augusti. Det kan vara invändningar eller förslag till kompletteringar som ytterligare förstärker möjligheten att åstadkomma ett långsiktigt hållbart byggande.
  Samråd, inledning
  Kvalitetsprogrammet
  Beräkning av grönytefaktor
  Läs hela artikeln »


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -